WYBIERZ OKRĘG WYBORCZY

Zazamcze

Śródmieście

Małe Południe

Duże Południe

Kazimierza Wielkiego/Zawiśle

Zazamcze

Śródmieście

Małe Południe

Duże Południe

Kazimierza Wielkiego / Zawiśle